Špeciálne služby

 

 

ZAKAZKY VYBAVUJEME  V POPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH.

Objednávky prijímame v pracovných dňoch na tel. č. 02/44461831.

Príjem objednávok e-mail: inprokom@inprokom.sk

PRI E-MAIL OBJEDNÁVKE UDAJTE NASLEDOVNÉ ÚDAJE

 - Priezvisko a meno
 - Adresa prevzatia koberca
 - Telefónne číslo
 - Presný rozmer koberca
 - Ďaľšie požadované služby
 - Požadovaný termín prevzatia koberca na čistenie