Pranie a prenájom rohoží

Hotelom, reštauráciám, obchodným domom alebo výrobným prevádzkam poskytujeme prenájom, pranie a pravidelnú výmenu rohoží umiestnených vo vstupných priestoroch a vestibuloch.

Využitím tejto služby šetrí náš zákazník svoje investície na nákup uvedeného sortimentu, zlepšuje vzhľad vstupných miestností, nečistoty z exteriéru sa zachytávajú v rohožiach a ostatné priestory zostávajú čisté.

Zákazníkovi podľa jeho požiadaviek zabezpečíme požadované množstvo, veľkosť, farebnosť a kvalitu rohoží.