Čistenie kožuchov


Pre zákazníkov zabezpečujeme odborné čistenie a ošetrovanie výrobkov z hladkej kože, kožušín a velúru prostredníctvom vyškoleného personálu.

Do tejto skupiny výrobkov zaraďujeme najmä:
  • velúrové odevy s prírodnou kožušinou vo vnútri
  • velúrové odevy, odevy z hladkej kože
  • odevy kombinované s velúrom alebo hladkou kožou
  • imitácie kože alebo velúru
  • predložky z prírodnou kožušinou